เฟอร์นิเจอร์สนาม สไตล์ไม้เก่า (ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง)