โต๊ะข้าราชการ (ระดับ 2-9) ชุดโต๊ะนักเรียน Government working desk

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่รับงานสเปคราชการ ผลิตจากไม้อัดลายไม้ โครงเหล็กทำสีดำ

จำนวนรายการ 30 รายการ มี 42 รุ่นย่อย
1 
1