ชั้นเหล็กแฟ้มเอกสาร ชั้นวารสาร ชั้นหนังสือห้องสมุด ตู้เวชระเบียน (Metal bookshelf, Library shelf)

จำนวนรายการ 56 รายการ มี 69 รุ่นย่อย
1 
1