ชั้นเหล็กแฟ้มเอกสาร ชั้นวารสาร ชั้นหนังสือห้องสมุด ตู้เวชระเบียน (Metal bookshelf, Library shelf)

จำนวนรายการ 53 รายการ มี 60 รุ่นย่อย
1 
1