โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักข้าง ขนาด 150W ,165W ,180W cm. เมลามีน

ผลิต 3 ขนาดคือ 150W, 165W และ 180W (*75D/80D cm.) / เลือกขาเหล็ก, ขาพียู, ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้ / เลือกลิ้นชักซ้ายหรือขวา / ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

 

  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์

A18A004-1:โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักข้าง ขนาด 150W*75D cm. เมลามีน

-


ราคา 6,559.00 บาท

A18A004-2:โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักข้าง ขนาด 165W*75D cm. เมลามีน

-


ราคา 6,765.00 บาท

A18A004-3:โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักข้าง ขนาด 180W*75D cm. เมลามีน

-


ราคา 7,059.00 บาท

A18A004-4:โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักข้าง ขนาด 150W*80D cm. เมลามีน

-


ราคา 6,862.00 บาท

A18A004-5:โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักข้าง ขนาด 165W*80D cm. เมลามีน

-


ราคา 7,077.00 บาท

A18A004-6:โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักข้าง ขนาด 180W*80D cm. เมลามีน

-


ราคา 7,385.00 บาท