CR161021:โต๊ะทำงานเหล็ก 2 ลิ้นชัก ติดตั้งมินิสกีนหน้าโต๊ะ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ห้องทำงานส่วนกลาง การออกแบบให้ผนังเป็นตู้เอกสารสูงตลอดแนว และวางโต๊ะทำงานแนวกลางห้องขนานกันไป ช่วยให้นั่งได้เยอะและประหยัดพื้นที่ เนื่องจากสามารถใช้ทางเดินเข้าออกกับพื้นที่หน้าตู้เอกสารร่วมกัน จากรูปลูกค้าใช้งานโต๊ะทำงานขาเหล็ก ทำสีขาวล้วน ขาเหล็กสีพิเศษขาวตัดบรอนซ์เงิน รับกับแผ่น miniscreen กระจกฝ้า และงานตู้เอกสารสีขาว งานเก้าอี้ใช้เก้าอี้หนังเน็ตแบบสี่ขา ซึ่งประหยัดและแข็งแรงคะ ดูโปร่งและสะอาด