เก้าอี้อเนกประสงค์ไม้วีเนียร์ดัด ASIA-104 ขาสเตนเลส

  • ที่นั่ง-พนักพิงไม้
  • โครงขาสเตนเลส

  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์

B20A032:เก้าอี้อเนกประสงค์ไม้วีเนียร์ดัด ASIA-104 ขาสเตนเลส

-


ปกติ 1,115 บาท เหลือ ราคา 1,004.00 บาท