ชุดห้องครัว 4 Zebrano kitchen สีลายไม้ตัดขาว (ครัวเปียกและครัวแห้ง)